--> $(function(){ $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 100) $(".lentop").fadeIn(); else $(".lentop").fadeOut(); }); $(".lentop").click(function () { $("body,html").animate({scrollTop: 0}, "slow"); }); });

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Vượng Phát

bình chọn

Chính sách bảo mật của gạch thảm Vượng Phát

Bảo mật thông tin của khách hàng là vấn đề rất quan trọng trong thời đại 4.0 hiện nay, chỉ sử dụng thông tin của khách hàng đúng mục đích và đúng pháp luật.

I. Thu thập thông tin khách hàng để phục vụ các vấn đền như sau:

+ Thuận tiện cho việc tư vấn bán hàng, vận chuyển hàng hóa

+ Xử lý sự cố, bảo hành

+ Hỗ trợ khách hàng lắp đặt

II. Quy mô sử dụng thông tin

+ Chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong nội bộ công ty Vượng Phát để phục vụ cho việc bán hàng và hỗ trợ khách hàng.

+ Tuyệt đối không mua bán trao đổi thông tin khách hàng cho đơn vị thứ 3.

III. Thời gian lưu trữ

Hiện tại chưa có thời gian cụ thể cho việc này, thực tế Vượng Phát chỉ lưu trữ thông tin khách hàng trong việc hỗ trợ bảo hành. Vượng Phát tiến hành xóa thông tin khách hàng khi có yêu cầu.

IV. Những ai có thể lấy thông tin của khách hàng?

Thông tin của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối không chia sẻ ra ngoài. Với những cá nhân họ phải chứng minh được quyền lấy thông tin bằng văn bản cụ thể.

Chính sách của Gạch thảm Vượng Phát

DMCA.com Protection Status